A1VN - Chính sách hoàn tiền

Trang chủ / Chính sách hoàn tiền

Chính sách Hoàn Tiền


1. NỘI DUNG CHÍNH:

Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 15 ngày đầu tiên tính từ ngày kích hoạt dịch vụ. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.

2. HOÀN TIỀN VÀ HOÀN TIỀN 100%:

Khách hàng sẽ được hoàn 100% giá trị dịch vụ trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.
Khách hàng sẽ được hoàn số tiền còn lại của giá trị dịch vụ sau khi trừ phí 25% hợp đồng nếu như yêu cầu hoàn tiền thực hiện từ ngày thứ 8 tới ngày thứ 15 kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.
Nếu như giao dịch hoàn tiền phát sinh tại thời điểm vượt ngoài mốc 15 ngày kể từ ngày kích hoạt dịch vụ thì đối với các trường hợp sau sẽ được chấp nhận hoàn tiền:


Số dư phát sinh sau khi trừ chi phí cho gói dịch vụ mới sẽ được cộng vào số dư tài khoản (credit) của tài khoản khách hàng dùng mua các dịch vụ khác của A1VN. Số dư này không được phép chuyển đổi thành tiền mặt.

3. ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN:

Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với gói dịch vụ thanh toán cho kỳ hạn 3 tháng trở lên.
Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:


Chính sách hoàn tiền không áp dụng đối với dịch vụ tên miền, bản quyền phần mềm, dịch vụ thuê máy chủ, chỗ đặt máy chủ và SSL.
Chính sách hoàn tiền này không áp dụng đối với khách hàng là đại lý hosting/tên miền/ thiết kế website.
Chính sách hoàn tiền không áp dụng với các dịch vụ đăng ký qua các chương trình khuyến mãi.

Trong trường hợp quý khách thiết kế website, thuê website kèm theo chương trình khuyến mại và đã sử sử dụng dịch vụ khuyến mại, tên miền website đã hoạt động, chúng tôi xin phép trừ số tiền số tiền tên miền quà tặng đã hoạt động vì tên miền khi đã kích hoạt sẽ không được hoàn trả lại tiền. Điều này tránh những đơn vị hoặc cá nhân có ý đồ không tốt với dịch vụ của chúng tôi. Xin quý khách thông cảm vấn đề này.

4. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH:

A1VN có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách theo thời gian phù hợp với môi trường, pháp luật của Việt Nam và sẽ thông báo đến toàn bộ khách hàng qua email.